گالری تصاویر
پیوند های مهم
تشکیل پرونده دانشجویی

در صورتیکه نوع اقامت دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاهها، دانشجوئی باشد می توانند به صورت حضوری با ارائه مدارک زیر جهت تشکیل پرونده دانشجوئی و بر خورداری از تسهیلات غیر ارزی اقدام نمایند

مدارک مورد نياز :

 •     تکميل يک برگ فرم تشکيل پرونده دانشجوئي
 •    ارائه اصل گذرنامه معتبر و دو نسخه تصویر از صفحه اول، صفحات حاوی  مهر آخرین خروج از کشور و برچسب اقامت دانشجوئی
 •  در صورت داشتن کارت اقامت ، ارائه برگه ای که نوع اقامت را مشخص می کند ضروری است و دو نسخه تصویر از آنها
 •    ارائه اصل شناسنامه و دو نسخه تصویر از تمامی صفحات آن
 •   ارائه اصل کارت پایان خدمت سربازی و یا معافیت و دو نسخه تصویر آن برای آقایان
 •    یک قطعه عکس بیومتریک جدید تمام رخ، بدون کلاه و عینک تیره و پشت نویسی شده ، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
 •   ارائه اصل کارت شناسائی ملی و دو نسخه تصویر آن، در صورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود
 •   اصل آخرین مدرک تحصیلی در ایران و دو نسخه تصویر آن
 •    گواهی اشتغال به تحصیل  با قید رشته، مقطع تحصیلی با مهر و امضای دانشگاه محل تحصیل                
 •  اصل ریز نمرات دروس گذرانده شده در دانشگاه محل تحصیل ممهور به مهر دانشگاه و یک نسخه تصویر آن   

ملاحظات:

 •  تصاویر مدارک فوق بصورت جداگانه و در سایز A4 تهیه شود.
 •  به دانشجویان رشته های غیر پزشکی که حائز شرایط فوق باشند ، تسهیلات غیرارزی دانشجوئی ارائه خواهد شد.
 •  به دانشجویان رشته های پزشکی پس از ارسال مدارک به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دریافت مجوز، تسهیلات غیر ارزی دانشجوئی ارائه خواهد شد.
 •  تسهیلات غیر ارزی دانشجوئی شامل صدور گذرنامه رایگان با محل اقامت ایران و صدور نامه جهت برخورداری از تخفیف بلیط هوائی می باشد.
 •   آقایانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت از آن می باشند و با وثیقه از کشور خارج  شده اند می بایستی فرم تکمیل شده معا فیت تحصیلی فرم  معافيت تحصيل را همراه با مدارک فوق ارائه نمایند.
 •  ارائه تسهیلات منوط به موافقت مراجع ذیربط در ایران می باشد.
 • در صورتیکه اصل مدارک نزد بستگان در ایران می باشد آنان می توانند با دردست داشتن اصل مدارک به اداره دانشجوئی وزارت امورخارجه مراجعه نموده و درخواست نمایند تا تصاویر مدارک از طریق وزارت امور خارجه برای این نمایندگی ارسال گردد.    
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران