گالری تصاویر
پیوند های مهم
اخبار > دستاوردهای علمی-تکنولوژیک ایران در سپتامبر


  چاپ        ارسال به دوست

اخبار علمی سپتامبر

دستاوردهای علمی-تکنولوژیک ایران در سپتامبر

Scientific & Technological Achievements of I.R. of Iran

(August-September 2016)

 

 

 

 

This issue contains:

A)  Medical and Biotechnological equipments & findings

· Antibacterial nanoparticles production made easy

· Aloe Vera leaf helps eliminate pollution 

· Iranians produce highly biodegradable nano plastics

· Scientists produce nano antibacterial packaging paper

· Iran produces carbon active from pistachio shells

· Enzymes assist scientists in dye wastewater treatment

· Iran unveils definite medicine for migraine

· Researchers develop new method for breast cancer treatment, replacing chemo

· Eye stem cells cultured on polymeric nanofibrous scaffold

· Nanoparticles prevent toxic properties of pesticides

B)   Industrial and Software equipments & findings

· Researchers improve efficiency of photocatalytic nanoparticles

· Iranian nano device quickly detects ultraviolet beam

· UPVC joints produced in Iran using nanoparticles

· Researchers produce nano fire retardant materials

· Iranian researchers create green industries with nano-filters

· Researchers use nanotech. to produce conductive ink

C) Petrochem, Energy, Oil and Gas Industrial equipments & findings

· Scientists produce alumina nanoparticles with high purity

· Researchers produce nanostructure gas sensors without using electricity

· Oil & gas production from alga in twenty minutes

· Optimization of refinery catalyst with carbon nanotubes

 

A) Medical and Biotechnological equipments & findings

 

Antibacterial nanoparticles production made easy

Iranian researchers found a simple and eco-friendly method to produce antibacterial nanoparticles which stop the growth of and kill bacteria by using the extract of greater celandine root. These nanoparticles were synthesized with higher rate and efficiency without using hazardous and expensive chemicals. In addition, this method enables the acquirement of smaller nanoparticles at higher quality. Results of the research have been published in Journal of Cluster Science, vol. 27, issue 2, 2016, pp421-429..  [1]

Aloe Vera leaf helps eliminate pollution 

Iranian researchers used Aloe Vera leaf to synthesize a nanosorbent at the laboratorial scale to absorb and eliminate heavy metal ions from aqueous media with high efficiency and low side effects. The nanosorbent was produced though a simple and cost-effective method. Results of the research have been published in Desalination and Water Treatment, vol. 57, issue 29, 2016, pp13747-13759. [2]

Iranians produce highly biodegradable nano plastics

 Iranian researchers used nanotechnology to produce plastics with high biodegradability which can be considered as appropriate replacements for the existing plastics in future. Titanium dioxide that has been made in this method is a neutral, nontoxic, and cheap material that can eliminate a wide range of bacteria. Results of the research have been published in International Journal of Biological Macromolecules, vol. 89, 2016, pp 256-264..[3]

Scientists produce nano antibacterial packaging paper

Iranian researchers applied silver nanoparticles and nanocellulose at laboratorial scale to produce papers with antibacterial properties special to foodstuff packaging. Since paper is an eco-friendly material, results of this research may significantly reduce environmental pollution. Results of the research have been published in Cellulose, vol. 23, 2016, pp 557-570..[4]

Iran produces carbon active from pistachio shells

Iranian researchers from Isfahan University of Technology used pistachio shells to produce carbon active with new nanostructural properties applicable in production of purification filters. The most important application of carbon active is in the separation of undesired smell, color and tastes from water at home and in industrial purification, air filtration, especially in restaurants, food industry and chemicals. This product also has medical applications in gastric lavage in food poisoning. Results of the research have been published in Microporous and Mesoporous Materials, vol. 230, 2016, pp 39-48..[5]

Enzymes assist scientists in dye wastewater treatment

Iranian researchers applied enzymes stabilized on nanoparticles to purify and remove dye from wastewater. This method is significantly decreases the cost in purification of industrial wastewater. Results of the research can be used in textile industry to prevent the leakage of toxic materials into the environment.[6]

Iran unveils definite medicine for migraine

Iranian researchers at Pardis Park have unveiled a definite medicine for migraine dubbed ‘MigriHeal’. The liquid form of the drug which is attracted quickly has been produced. The medicine is going to be tested on some hundreds of people in a clinic. 81 percent of people were absolutely treated with the drug, and the number of attacks decreased for the remaining individuals.[7]

Researchers develop new method for breast cancer treatment, replacing chemo

Iranian researchers have conducted a study on effects of plasma in treating breast cancer. The results of the study showed that cold plasma is capable of killing cancer cells in cellular cultivation phase. The new method does not damage healthy cells comparing to hemotherapy which targets both healthy and cancer cells. The outcomes also indicated that cold plasma does not cause any effect on healthy breast cells. This method could replace chemotherapy and the best time of plasma radiation to kill cancer cells is 90 seconds.[8]

 

 

Eye stem cells cultured on polymeric nanofibrous scaffold

Iranian researchers synthesized nanofibrous scaffold made of polymer and studied its performance for the culture of eye stem cells. Tissue engineering is used as a new scientific field to cure or recover various organs of the body and damaged tissues. The use of tissue engineering scaffolds produced in this method decreases the cost but increases efficiency in adhesion and cell culture. Results of the research have been published in Journal of Biomedical Materials Research Part A, vol. 103, issue 9, 2015, pp. 2952-2958.[9]

Nanoparticles prevent toxic properties of pesticides

Iranian scientists studied antioxidant and antibiotic effects of magnesium oxide nanoparticles to evaluate their antiseptic potential. Reasonable price, biocompatibility, non-toxicity and high thermal stability are the advantages of these particles. This method can be used in various aspects of medical sciences, pharmaceutics and tissue engineering. Results of the research have been published in Research Journal of Medical Sciences, vol. 20, issue 11, 2015, pp. 1021-1031.[10]

B)    Industrial and Software equipments & findings

Researchers improve efficiency of photocatalytic nanoparticles

Iranian researchers from Isfahan University of Technology improved the efficiency of photocatalytic nanoparticles by using engineering methods. This method reduces environmental pollution due to the release of nanoparticles in the environment and decreases the final cost of the process. The engineered nanoparticles have applications in water purification by using sunlight, production of gas sensors and production of high-efficient solar cells. Results of the research have been published in Ceramics International, vol. 42, 2016, pp 11209-11216..[11]

Iranian nano device quickly detects ultraviolet beam

Iranian researchers used nanotechnology to develop a device which is able to detect ultraviolet beams quickly and accurately. This detector has been designed in a way that it has lower production cost in comparison with similar models. It also has a very high speed and accuracy. This object can be used in aerospace industry to monitor stars and also in flame detection in various industries. Results of the research have been published in Journal of Electronic Materials, vol. 43, issue 4, 2014, pp 1249-1254..[12]

UPVC joints produced in Iran using nanoparticles

An Iranian company applied nanotechnology to produce various types of UPVC joints used in building pipes with better mechanical and thermal properties in comparison with similar products. Since these productions have been produced by using nanotechnology, the use of these products may decrease maintenance cost and increase strength, mechanical module and toughness of the polymer matrix.[13]

Researchers produce nano fire retardant materials

Iranian Researchers from Kashan University have produced fireproof coatings by synthesizing a type of magnetic nanoparticle and using it in a nanocomposite structure. These materials prevent the extension of flame by stopping a number of chemical reactions in the flame and creating a protecting layer on the surface. Results of the research have been published in Particuology, vol. 26, 2016, pp 87-94..[14]

Iranian researchers create green industries with nano-filters

Researchers at a Science Park in Iran, have designed nano-filters for attraction of hydro-carbon pollutants. The invention has been registered in the US Patent and Trademark Office (USPTO). The filter is the newest technology in 2016 used for controlling and reducing green gases. This filter can be commercialized in 26 industrial fields, including reducing automobile pollution up to euro 6 level and would turn out to be a fundamental solution to air pollution in metropolises.[15]

 

 

Researchers use nanotech. to produce conductive ink

Iranian researchers at Amirkabir Uni. of Technology used copper nanoparticles to produce a kind of conductive ink that has application in printed circuit boards. This method is far more cost-efficient and takes far less time in producing circuit boards. These conductive inks are a new generation of inks with various applications including solar cells, organic light-emitting diodes (OLED), radio-frequency identification (RFID) antennas, and electronic circuits. [16]

C) Petrochem, Energy, Oil and Gas Industrial equipments & findings

Scientists produce alumina nanoparticles with high purity

Iranian and German researchers produced alumina nanoparticles with high purity and quality. Alumina nanoparticles have applications in oil refinery and in controlling the production of greenhouse gases. In this process, the production cost and environmental pollution is lower than in other similar ones. Results of the research have been published in Dalton Transactions, vol. 45, issue 15, 2016, pp. 6329-6333. [17]

Researchers produce nanostructured gas sensors without using electricity

Iranian researchers from Shiraz University produce a nanostructured gas sensor for detection of hydrogen sulfide gas without using electricity. Since hydrogen sulfide gas is a poisonous one, it is important to detect small amount of that. This  nanostructured gas sensor has low detection threshold and doesn`t need any power supply. Results of the research have been published in Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 231, 2016, pp 474-483 .[18]

Oil & gas production from alga in twenty minutes

Iranian researchers at Azad University succeed to invent a machine that can produce oil and gas from alga in 20 minutes under high temperature and pressure. In this process, first crude oil and then kerosene have been produced. The features of these productions are similar to natural oil.[19]

 

Optimization of refinery catalyst with carbon nanotubes

Researchers of Amirkabir University succeed to optimize catalysts using in refineries by carbon nanotubes for converting methanol to olefin. Since olefin is the main feed of petrochemical units, this process of converting gas to valuable petrochemical productions is important from economic point of view.[20]

  


١٠:٢٥ - 1395/07/09    /    شماره : ٤١٥٦٤٨    /    تعداد نمایش : ٢٢٥خروج
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران